Học tập kinh nghiệm xây dựng thương hiệu từ Lijjat Papad

Khi tôi mới đến Ấn Độ, có một sản phẩm và khái niệm xây dựng thương hiệu khá kỳ lạ đã khiến tôi chú ý. Đó là Lijjat Papad, sản phẩm bánh mì nổi tiếng khắp Ấn Độ. Điểm hấp dẫn của sản phẩm này không chỉ nằm ở hương vị bánh mì mà còn

Đặt Tên Thương Hiệu – Đặt Tên Công Ty – Chon Tên Thương Hiệu