Học tập kinh nghiệm xây dựng thương hiệu từ Lijjat Papad

Khi tôi mới đến Ấn Độ, có một sản phẩm và khái niệm xây dựng thương hiệu khá kỳ lạ đã khiến tôi chú ý. Đó là Lijjat Papad, sản phẩm bánh mì nổi tiếng khắp Ấn Độ. Điểm hấp dẫn của sản phẩm này không chỉ nằm ở hương vị bánh mì mà còn

Đặt tên thương hiệu là gì

Sức mạnh của một thương hiệu nằm ở chỗ tên thương hiệu đó có nằm trong tâm trí của khách hàng hay không. Còn một tên thương hiệu không hay và khó nhớ sẽ không thể đọng lại trong trí nhớ của người tiêu dùng. Thông thường có 3 cách đặt tên thương hiệu. Đặt

Đặt Tên Thương Hiệu – Đặt Tên Công Ty – Chon Tên Thương Hiệu